Qair z kontraktem na dostawy energii odnawialnej dla sieci sklepów Decathlon